نگاه ویژه شهردار تهران به شهرستان ری

نگاه ویژه شهردار تهران به شهرستان ری

شهردار تهران ضمن حضور در ساختمان فرمانداری ویژه شهرستان ری با حمید زمانی و جمعی از مسئولان شهرستان به گفتگو پرداخت و سخنان آنان را درباره ساماندهی آرادکوه و ضایعات پلاستیک فروش های بخش کهریزک شنید.

اجتماعی

سیاسی

حوادث و انتظامی

فرهنگی و هنری

ورزشی